Langebaan

Jury Clubwedstrijden

Clubwedstrijden, hoe en wat 2015 - 2016

Jury en Diploma

Om clubwedstrijden als officiele wedstrijden te kunnen registeren, moet de jury aan de hierondergenoemde eisen voldoen. Alleen als de jury aan deze eisen voldoet en aan de overige eisen voldoet, kan de uitslag opgenomen worden in de database van SARA.

Functie(aantal minimaal benodigd bij een wedstrijd) Diploma
Scheidsrechter (1) Jury 2
Starter (1) Starterscursus
ET (1), SARA (1) Jury 1 + cursus vanuit Systeembeheer
Chef Tijd (1) Jury 1
Klokker (4) Bij voorkeur Jury 1
Rondebord (1), Hulpstart (1), Speaker (1) Geen diploma vereist

Baanrecord geldig of niet?

De wedstrijdcommissie ontvangt voorafgaand aan een clubwedstrijd een overzicht van de aanwezige juryleden via haar mailadres. Indien de jury niet over de benodigde diploma's beschikt, kunnen geen baanrecord erkend worden.

Juryleden die in opleiding zijn voor jury I worden, daar waar het gaat om chef tijd, gezien als zijnde in bezit van Jury I. Voor de klokkers willen we het, om wille van de organisatie, niet verplicht stellen maar raden het wel aan!

ET- en SARA bedieners zullen vanuit systeembeheer te horen krijgen wanneer ze over voldoende kennis en met name ervaring beschikken om alleen te werk te gaan. Vanaf dat moment worden voor hen ook de baanrecords geaccepteerd.

Na afloop van de wedstrijd dient de wedstrijd vanuit SARA ge-exporteerd te worden en binnen 1 uur verzonden te worden aan het systeembeheer (systeembeheer@knsbgroningen.nl).

Tevens moet de getekende uitslag (met info zoals PB en TRC) gescand worden en gemaild naar het systeembeheer. In het postvakje van Systeembeheer moet de door de scheidsrechter getekende uitslag komen te liggen en de door de cheftijd en scheidsrechter ondertekende handtijden.

Het is niet zo dat er, als er niet aan bovenstaande voldaan wordt, er geen wedstrijden georganiseerd kunnen of mogen worden. Men dient zich alleen te realiseren dat er in die gevallen geen baanrecords erkend worden en dat de uitslag niet zonder meer bijgeschreven wordt in SARA. Er zal in die gevallen eerst overleg gevoerd worden met de betreffende club(s).