Menu

Jeugd wedstrijden en training

Programma Jeugdschaatsen 2022- 2023

1. De jeugdwedstrijden

De jeugdwedstrijden zijn langebaan/kortebaan-wedstrijden voor licentiehouders in de leeftijdscategorieën pupillen tot en met Junioren C.

2. Doelstellingen

Met het houden van jeugdwedstrijden streven we de volgende doelstellingen na:

  • het bevorderen van de schaatssport in termen van aantallen licentiehouders en wedstrijddeelnemers
  • het meer zichtbaar maken van progressie als gevolg van trainingsarbeid
  • de deelnemers de vreugde van de schaatssport laten smaken
  • schaatstalent vroegtijdig herkennen en wedstrijdervaring te laten opdoen

3. De categorie indeling

Deze doelstellingen willen we onder meer realiseren door een wedstrijdopzet die gebaseerd is op een competitie met meerdere afstanden. Voor de snelste rijd(st)ers worden mogelijkheden geboden om langere afstanden te rijden. Om de langere afstand (aangegeven met *) te mogen rijden dient eerst een limiet gereden zijn:

Afstanden:

Categorie   100 300 500 700 1000 1500
Pupillen F    X  X        
Pupillen E    X  X  X      
Pupillen D   X  X  X X    
Pupillen C   X  X  X X    
Pupillen B   X X  X  X  X  
Pupillen A   X X  X X  X X
Junioren C*   X X X X X X

*Junioren C mogen met toestemming van de trainer ook inschrijven voor de 3000m.

 

4. Baankampioenschappen

De baankampioenschappen aan het eind van het seizoen worden verreden over de twee standaardafstanden per categorie:

Pupillen F 100 100
Pupillen E 100 300
Pupillen C & D 300 500
Pupillen B 500 700
Pupillen A 500 1000
Junioren C 500 1500

 

5. Training

De pupillen B t/m G trainen 2 x per week. Op woensdagmiddag/avond geven trainers van het gewest training op de binnenbaan. Op zaterdagmiddag trainen alle pupillen bij hun eigen club op de 400m-baan.

 

Binnenbaan (ijshal) woensdag 16.30 - 19.15 uur in 3 blokken van 45 minuten
Zaterdag (400m-baan) 10.15 - 11.15 uur

 

Pupillen A, junioren-C  mogen 3 keer in de week bij hun club trainen op de 400m-baan. Voor de pupillen C & B met dispensatie* geldt een uitzondering dat zij op de woensdag op de 400m-baan mogen schaatsen met hun club:

maandag 18.30 - 19.45 uur
woensdag 16.45 - 18.00 uur
zaterdag 14.15 - 15.30 uur

 

*Dispensatie

Pupillen C en B die op gewestelijke wedstrijden de 500m < 55.00 sec rijden mogen hierdoor alleen op de woensdagmiddag op de 400m-baan bij hun club trainen in plaats van de ijshal. De dispensatie geldt dus niet voor de maandagavond. Zij dienen hiervoor een sticker voor op hun baankaart bij de Technische Commissie Langebaan aan te vragen. De desbetreffende club wordt hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Het is niet verplicht dat kinderen die de limieten hebben gereden naar de 400m-baan gaan. Een en ander is uiteraard afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een trainer van de eigen club. Heeft een club op die momenten voor de betreffende rijder geen trainer dan zullen die kinderen op de binnenbaan moeten blijven trainen. Ook op eigen verzoek is het mogelijk op de binnenbaan te blijven trainen t/m pupillen A.