Menu

Verenigingen

In het jaar 2014 bent u door de landelijke KNSB uitgebreid voorgelicht over het nieuwe verenigingslidmaatschapstelsel van de bond. U hebt allemaal een keuze gemaakt voor een basis- of pluspakket. De contributie die hier uit voortvloeit gaat naar de landelijke KNSB. In het oude contributiemodel ging een deel van de betaalde contributie vervolgens richting het gewest. In het nieuwe stelsel is deze teruggave komen te vervallen. Als gewest waren we daarom genoodzaakt om net als 10 jaar geleden weer onze eigen contributie te gaan heffen. Het voorstel daartoe is op de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2015 jl. aangenomen.

De contributietarieven vanaf 2015-2016.

  1. Schaats-, kunstrij- en skeelerverenigingen met meer dan 100 leden € 200,- per jaar.
  2. Schaats-, kunstrij- en skeelerverenigingen met minder dan 100 leden €100,- per jaar.
  3. Natuurijsverenigingen met minder dan 400 leden € 50,- per jaar.
  4. Natuurijsverenigingen met meer dan 400 leden € 100,- per jaar.
  5. Toertochtorganisaties: klein (minder dan 1000 deelnemers bij de laatst gehouden tocht) €50,- per jaar ; groot (meer dan 1000 deelnemers bij de laatst gehouden tocht) €100,- per jaar. Het betreft hier Noorderrondritten, ijsfederatie Bellingwedde en de ijscentrale Duurswold.

De gang van zaken is als volgt; u neemt als peildatum 1 januari van elk jaar. U koppelt vervolgens het ledenaantal van de club aan het bedrag dat op uw vereniging van toepassing is. (zie boven) Dit bedrag graag uiterlijk 1 maart overmaken naar de volgende rekening: Gewest Groningen KNSB: NL46INGB066.63.95.691. Graag bij de betaling vermelden: contributie 2017-2018, naam van de club en plaats van vestiging. Dit laatste is van belang omdat we meerdere verenigingen hebben met de naam Nooitgedacht en Eensgezindheid.