Langebaan

Wedstrijden

Deze informatie geldt voor alle jeugd- en klassenwedstrijden van het gewest. Meer informatie is te vinden onder Jeugd en onder Klassenwedstrijden. De wedstrijdkalender is te vinden onder "Agenda". Hier vind je ook de links om je aan te melden.

Aanmelden/afmelden

Aanmelden

Tot en met de dinsdag voorafgaande aan de wedstrijd, kunnen alleen licentiehouders van het gewest Groningen en Drenthe en teams waarvoor specifieke afspraken met de Technische Commissie zijn gemaakt, zich inschrijven deze website of via inschrijven.schaatsen.nl. Vanaf de woensdag kunnen ook gastrijders zich inschrijven. De inschrijving sluit de vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd, of als het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Gastrijders

Licentiehouders zonder Groninger baankaart kunnen zich vanaf woensdag voorafgaande aan de wedstrijd als gastrijder inschrijven. De inschrijving sluit de vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd, of als het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Afmelden

Afmelden kan, zolang de wedstrijd open staat, via inschrijven.schaatsen.nl. Als de wedstrijd gesloten kan tot 12.00 uur op de dag van de wedstrijd een mail gestuurd worden aan afmelden@KNSBgroningen.nl. AUB  naam, wedstrijdnummer, categorie en reden vermelden. Door tijdig af te melden voorkom je dat je tegenstander alleen moet rijden en meer schaatsers kunnen deelnemen. Alleen als men zich tijdig heeft afgemeld, kan het inschrijfgeld worden teruggevraagd. Stuur hiervoor een mail aan de wedstrijdcommissie wc.langebaan@knsbgroningen.nl met als onderwerp "terugvragen betaling deelnamegeld". Hierin moet vermeld zijn: de naam van de schaatser, datum en tijd wedstrijd, het betalingskenmerk, het rekeningnummer en de datum van betaling. Het geld wordt gestort op het rekeningnummer waar het vandaan kwam.

Afmelden tijdens de wedstrijd kan alleen​ bij de scheidsrechter (niet in het jurysecretariaat). De naam van de scheidsrechter wordt voor aanvang van de wedstrijd omgeroepen.

Startlijsten, tijdschema en uitslagen

Het tijdschema is 45 minuten voor aanvang van de beschikbaar op het jurysecretariaat. Het tijdschema hangt tijdens de wedstrijd op de deur van de kleedkamer. De volgorde van de startlijsten is ook te vinden op m.knsbgroningen.nl.

De startlijsten worden vanaf een half uur voor aanvang van de wedstrijd bij het jurysecretariaat verkocht à € 0,50. De startllijst en live uitslagen zijn te volgen op live.knsbgroningen.nl.

Alle uitslagen worden gepubliceerd op knsbgroningen.nl en op schaatsen.nl.

Niet rijden zonder afmelding

Een deelnemer, die zonder afmelding niet aan de start verschijnt, wordt uit financieel oogpunt verondersteld aan de wedstrijd te hebben deelgenomen. 

Armbandje

Iedere deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een (goed zichtbaar) armbandje om de rechterbovenarm:
wit / geel (binnenbaan 1e paar / 2e paar); rood / blauw (buitenbaan 1e paar / 2e paar).
Bij het rijden zonder armbandje, met een niet goed zichtbaar armbandje of een verkeerde kleurarmbandje kan de rijder gediskwalificeerd worden. De rijder is zelf verantwoordelijk!