Menu

Vacature ledenraadslid

Voor de gewesten Drenthe en Groningen zoeken we  nieuwe  leden voor de landelijke Ledenraad van onze KNSB; voor het gewest Drenthe is er één vacature en voor het gewest Groningen zijn er twee vacatures.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNSB. Vanuit het motto “samen voor het schaatsen en skaten” borgt de Ledenraad het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid van de Bond legitimiteit en draagvlak.

Missie- en visiedocumenten, meerjaren(beleid)plannen en jaar(activiteiten)plan en de daarvan afgeleide begroting worden goedgekeurd door de Ledenraad. Door de bestuurder wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten door middel van het jaarverslag en de jaarrekening.

De Ledenraad denkt mee in strategische thema’s vanuit trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de breedte- en topsport.

De Ledenraad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen tijdens de algemene ledenvergadering van de KNSB, die bestaat uit vertegenwoordigers of leden van gewesten en leden van topsport-atleten (vertegenwoordigers van de atleten en merkenteams).

 

What’s in it for me?

Hoe gaaf is het dat je mag meedenken en –werken aan de toekomst van het schaatsen en skaten! We hebben net de nieuwe strategische koers tot 2028 vastgesteld en jij kunt als Ledenraadslid bijdragen in het waarmaken van de nieuwe ambities.

Daarnaast kun je jezelf verder ontwikkelen in diverse vaardigheden en doe je op strategisch niveau bestuurlijke ervaring op.

Voor praktische informatie kun je het profiel raadplegen via de link.

In deze profielschets tref je relevante informatie aan over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functie eisen en een indicatie van hoeveel tijd er van je wordt gevraagd.

Heb je interesse om ons namens onze gewesten te komen versterken, mail dan je motivatiebrief vóór 16 januari 2022 naar de secretaris van beide gewesten: secretariaat@knsbgroningen.nl. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met één van de huidige leden: Hanna Dijkman, Ingrid Arling of Rudolf Kamphuis.

Download hier Vacature ledenraad.

Download hier Profielschets vacature ledenraad.

 

 

Naar nieuwsoverzicht