Menu

Faciliteiten

Het marathon faciliteiten-uur is bedoeld voor jeugdige marathontalenten die door de aanbieding van extra faciliteiten naast de langebaan-trainingen mogelijk de stap kunnen maken van regionale- naar de landelijke marathoncompetities. Deze jeugdige talenten worden opgenomen in de faciliteitenploeg van de GTC Marathonschaatsen Groningen.

De leden van deze faciliteitenploeg dienen lid te zijn van een bij het Gewest Groningen aangesloten ijsvereniging en tevens in het bezit te zijn van een geldige KNSB-licentie en een baankaart voor Kardinge. Tevens is men verplicht deel te nemen aan de Bouwbedrijf Speelman Marathoncompetitie en de Regio Noord/Oost Marathoncompetitie.

Bij opname in de faciliteitenploeg wordt de baankaart voor aanvang van het schaatsseizoen vervangen door een faciliteitenkaart.

Naast deze faciliteitenploeg kan er van het faciliteiten-uur ook op aanvraag door landelijke rijders en rijdsters van de Top- en 1e Divisie gebruik worden gemaakt, mits lid van een bij het Gewest Groningen aangesloten vereniging en in het bezit van een geldige licentie en een geldige baankaart voor de gewestelijke trainingsuren.                    

Echter dit kan alleen in ploegverband onder leiding van een gecertificeerde trainer/coach.
De trainer/coach dient ruim voor aanvang van het schaatsseizoen zijn aanvraag met opgave van rijders/rijdsters te plaatsen bij de BCP Marathonschaatsen Groningen.

Bij goedkeuring wordt de baankaart voor rijders en trainer/coach vervangen door een faciliteitenkaart. Individuele landelijke rijders worden niet tot het faciliteiten-uur toegelaten, wel kan men proberen of men met een “commerciële” ploeg mee mag trainen.

Krijgt de BCP van de trainer/coach van die ploeg een bevestiging hiervan, dan kan alsnog een faciliteitenkaart worden verstrekt mits men aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet.

Overige groepen op landelijk of regionaal topniveau kunnen eveneens een aanvraag plaatsen bij de BCP-marathonschaatsen met opgave van trainer/coach en rijders, doch hieraan zal in beperkte mate en bij hoge uitzondering toestemming worden verleend , welke niet structureel zal zijn.