Menu

Vacature nieuw Ledenraadslid

 

Voor het gewest Drenthe zoeken we een nieuw lid voor de landelijke Ledenraad van onze KNSB.

 

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNSB. Vanuit het motto “samen voor het schaatsen en skaten” borgt de Ledenraad het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid van de Bond legitimiteit en draagvlak.

 

Missie- en visiedocumenten, meerjaren(beleid)plannen en jaar(activiteiten)plan en de daarvan afgeleide begroting worden goedgekeurd door de Ledenraad. Door de bestuurder wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten door middel van het jaarverslag en de jaarrekening.

 

De Ledenraad denkt mee in strategische thema’s vanuit trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de breedte- en topsport.

De Ledenraad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen tijdens de algemene ledenvergadering van de KNSB, die bestaat uit vertegenwoordigers of leden van gewesten en leden van topsport-atleten (vertegenwoordigers van de atleten en merkenteams).

 

What’s in it for me?

Hoe gaaf is het dat je mag meedenken en –werken aan de toekomst van het schaatsen en skaten! We zijn momenteel bezig om de strategische koers tot 2028 te implementeren en jij kunt als Ledenraadslid bijdragen in het waarmaken van de nieuwe ambities.

Daarnaast kun je jezelf verder ontwikkelen in diverse vaardigheden en doe je op strategisch niveau bestuurlijke ervaring op.

 

Voor praktische informatie kun je het profiel raadplegen via de link: Profielschets LR-lid.

In deze profielschets tref je relevante informatie aan over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functie eisen en een indicatie van hoeveel tijd er van je wordt gevraagd.
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die geen andere functie binnen het schaatsen vervult. Hierdoor zijn er geen andere belangen in het spel waarmee wij vormgeven aan de herziene code goed sportbestuur van het NOC/NSF.

 

Heb je interesse om ons namens onze gewesten te komen versterken, mail dan je motivatiebrief vóór 30 juli 2023 naar het secretariaat van het gewest: secretariaat@knsbgroningen.nl
Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met één van de huidige leden:

 

Naar nieuwsoverzicht