Marathon

Baankampioenschappen

Aan deze kampioenschappen mag door een ieder worden deelgenomen, die in het bezit is van een geldige KNSB wedstrijdlicentie, lid is van een bij het gewest Groningen of Drenthe aangesloten vereniging en in het bezit is van een geldige baankaart voor de gewestelijke trainingsuren.

De Masters die op 1 juli 2017 40 jaar of ouder zijn, dan wel landelijk gedispenseerd zijn, moeten in hun eigen kampioenschap rijden en mogen dus niet starten in het seniorenkampioenschap.

Een uitzondering hierop vormen de landelijke A-rijders die de veteranenleeftijd hebben bereikt; zij behoren wel aan het seniorenkampioenschap deel te nemen.

6 december 2017, 18.15 uur

Baankampioenschap Masters + Dames
Start 18.15 uur 60 ronden

Baankampioenschap ABC
Start 19.00 uur 75 ronden

Later meer informatie.