Langebaan

Selectiecriteria

Gewestelijke selectiecriteria 2016-2017

Gewestelijk selectiecriteria 2016/2017

Inleiding

Bij de selectie van schaats(t)ers wordt rekening gehouden met een behoorlijk aantal factoren. Door het opstellen van duidelijke selectiecriteria wordt getracht een zo groot mogelijke objectiviteit in het selectieproces te brengen.

De objectieve, primaire criteria zijn niet allesbepalend, maar dienen wel als uitgangspunt om tot een selectie te komen. Factoren als talent, motivatie, techniek, fysieke gesteldheid, mentaliteit en omgeving zijn echter niet altijd eenduidig te beoordelen. De prestatie op jonge leeftijd hangt vaak samen met de groeifase en deze is niet voor iedereen gelijk.

De secundaire criteria vormen daarom een leidraad voor de GTC LB/KB en gewestelijke trainers om te bepalen of schaats(t)ers op basis van schaatsvaardigheid of bijzondere omstandigheden toch geselecteerd worden.

Voorwaarde voor een goede schaatsopleiding is dat het de organisatie op een kwalitatief hoog niveau is en dat er goed opgeleide trainers beschikbaar zijn. De GTC LB/KB stelt daarom alles in het werk om met het beschikbare budget de begeleiding zo optimaal mogelijk te krijgen.

Doelstellingen

Als uitgangspunten in het selectiebeleid van het gewest zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

A+ selectie:

 • Leden van deze selectie moeten in staat zijn zich te plaatsen voor NK’s en Holland Cup.

B-junioren en C-junioren selectie:

 • Leden van deze selecties moeten in staat zijn deelname aan een NK te bewerkstelligen

 • Het niveau van B2-junioren zal zodanig moeten zijn dat er een reële kans op doorstroming naar het RTC is.

Jeugdbaanploeg:

 • Doorstroming naar de C-junioren selectie behoort in potentie tot de mogelijkheden van rijders in de jeugdbaanploeg

Faciliteiten:

 • Leden van de faciliteitengroep moeten in staat zijn zich te plaatsen voor de regio-wedstrijden

   

   

   

Algemeen:

 • Het AB stelt op voordracht van de GTC LB/KB trainers aan voor de B-junioren selectie, C-junioren selectie en de Baanploeg Jun A t/m NS

 • De GTC LB/KB is gemachtigd door de verenigingen om voor de jeugdbaanploeg en ijsfaciliteitengroep jun B t/m NS trainers aan te stellen.

 • De kosten van de ijsfaciliteiten trainers worden voor 50% door de rijders en voor 50% door de verenigingen , naar rato van het aantal licentiehouders, opgebracht.

 • De selecties worden in april door het Algemeen Bestuur, op voordracht van de GTC LB/KB, vastgesteld en in principe niet meer uitgebreid voor of tijdens het daarop volgende winterseizoen

 • De jeugdbaanploeg wordt in april door het Algemeen Bestuur, op voordracht van de GTC LB/KB, vastgesteld. Eind november wordt bekeken of de jeugdbaanploeg per 1 december wordt aangevuld met talenten die in het begin van het schaatsseizoen aan de limieten voldoen.

 • De GTC LB/KB doet in april een voorstel aan de vereniging voor de samenstelling van de ijsfaciliteitengroep. Na goedkeuring worden de rijd(st)ers uitgenodigd door de GTC LB/KB. Eind november wordt bekeken of de ijsfaciliteitengroep per 1 december wordt aangevuld met trijd(st)ers die in het begin van het schaatsseizoen aan de limieten voldoen.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de GTC LB/KB om in bijzondere gevallen, in samenspraak met de gewestelijke- en ijsfaciliteitentrainers, af te wijken van de aangegeven richtlijnen en eventueel schaatsers toe te voegen dan wel af te wijzen.

 

 

Junioren A+ selectie,Junioren B selectie, Junioren C selectie en Jeugdbaanploeg:

Primaire criteria Allround / sprint

Om voor uitnodiging voor de Drents-Groningse Schaatsselectie in aanmerking te komen, moet een rijder/rijdster aan onderstaande criteria voldoen, en een duidelijke vooruitgang laten zien ten opzichte van het voorgaande seizoen.

In onderstaande zijn de puntentotalen per categorie weergegeven die gebruikt worden bij het selecteren van rijders/rijdsters voor de Drentse selectie. De puntentotalen zijn gebaseerd op het klassement in de categorie van de rijder/rijdster gedurende het afgelopen seizoen.

 

Categorie

Allround Afstanden

Puntentotaal

Sprint Afstanden

Puntentotaal

DPA

500

48.000

 

 

DC1

500-1500

91.525

500-1000

90.390

DC2

500-1500

89.400

500-1000

88.025

DB1

500-1500-3000

138.175

500-1000

86.725

DB2

500-1500-3000

134.435

500-1000

85.425

DA1

500-1500-3000

133.695

500-1000

84.970

DA2

500-1500-3000

132.955

500-1000

84.515

DN (20)

500-1500-3000

131.851

500-1000

82.995

 

 

 

 

 

HPA

500

46.100

 

 

HC1

500-1500

85.000

500-1000

84.445

HC2

500-1500

82.365

500-1000

81.790

HB1

500-1500-3000

124.550

500-1000

79.885

HB2

500-1500-3000

120.995

500-1000

77.830

HA1

500-1500-3000

120.135

500-1000

77.210

HA2

500-1500-3000

119.275

500-1000

76.585

HN

500-1500-3000

118.500

500-1000

74.810

 

Richtlijn zijn de tijdslimieten gebaseerd op de landelijke ranglijst van 1 april:

 • Pupillen A  t/m junioren B op basis van basis Top 30 Nederlandse tijden

 • Junioren A en Neo senioren op basis Top 24 Nederlandse tijden

 • Eerstejaars van een categorie telkens in verhouding tot tweedejaars van diezelfde categorie

   

 

 

Primaire criteria afstand specialisatie:

Vanaf junior B1 kom je in aanmerking voor selectie op basis limieten per afstand

Categorie

500

1000

1500

3000

 

 

 

 

 

DB1

43.75

1.28.55

2.16.05

4.53.75

DB2

42.75

1.25.75

2.12.35

4.42.75

DA1

42.50

1.25.30

2.11.60

4.42.00

DA2

42.25

1.25.15

2.10.85

4.41.20

DN

41.80

1.23.45

2.08.80

4.39.15

 

 

 

 

 

HB1

39.95

1.20.00

2.02.50

4.24.11

HB2

39.05

1.17.60

1.59.80

4.15.00

HA1

38.70

1.16.95

1.58.65

4.12.35

HA2

38.35

1.16.25

1.57.55

4.09.70

HN

37.35

1.14.70

1.55.05

4.09.00

 

Secundaire criteria

De gewestelijke trainers kunnen, op basis van steekhoudende argumenten, een advies uitbrengen aan de GTC om rijders die niet voldoen aan de primaire criteria op te nemen in de selectie. Bijvoorbeeld:

 • Selectieleden die de normen door omstandigheden niet gehaald hebben en het vóórgaande seizoen nog wél aan de normen voldeed. Voorbeelden van omstandigheden zijn:

  • Langdurige ziekte (bijvoorbeeld ziekte van Pfeiffer)

  • Blessure

  • Stagnatie in de vooruitgang door lichamelijke ontwikkeling

 • Rijders/rijdsters uit de ijsfaciliteitengroep die een opvallende vooruitgang laten zien of op schaats technisch gebied uitzonderlijk goede vaardigheden tonen.

  Eveneens kunnen de gewestelijke trainers, op basis van gegronde redenen, adviseren om rijd(st)ers die wel aan de primaire criteria voldoen niet op te nemen in de selectie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een rijd(st)er die onvoldoende coachbaar blijkt te zijn

 • Een sporter die niet onvoorwaardelijk voor het schaatsen kiest

 • Een sporter die onvoldoende leeft voor zijn sport.

 • Een sporter waarvan blijkt dat een sterke invloed van ouders en/of andere trainers afbreuk doet aan het training- en wedstrijdprogramma dat door de gewestelijke trainers is opgesteld.

 

Faciliteiten:

 

 • De categorie faciliteiten is bedoeld voor:

 • Junioren C1 t/m NS4 die potentie en motivatie hebben om door te groeien naar selectieniveau

 • Pupillen A die aan het eind van de jeugdbaanploeg periode nog geen selectieniveau hebben krijgen de kans die sprong alsnog te maken.

 • Rijders die niet meer aan selectiecriteria voor C-junioren selectie, B-junioren selectie of RTC voldoen worden in deze groep opgevangen en kunnen daar proberen weer toe te werken naarselectieniveau.

 

Selectiecriteria allround:

Categorie

Allround Afstanden

Puntentotaal

Sprint Afstanden

Puntentotaal

DC1

500-1500

96.400

500-1000

96.000

DC2(100)

500-1500

94.325

500-1000

93.510

DB1

500-1500-3000

145.000

500-1000

91.745

DB2(80)

500-1500-3000

140.500

500-1000

89.980

DA1

500-1500-3000

139.000

500-1000

88.715

DA2(40)

500-1500-3000

137.200

500-1000

87.445

DN (30)

500-1500-3000

134.650

500-1000

84.605

 

 

 

 

 

HC1

500-1500

90.000

500-1000

90.000

HC2(100)

500-1500

87.866

500-1000

87.320

HB1

500-1500-3000

128.500

500-1000

84.230

HB2(80)

500-1500-3000

127.205

500-1000

81.140

HA1

500-1500-3000

126.075

500-1000

80.520

HA2(60)

500-1500-3000

124.950

500-1000

79.900

HN (40)

500-1500-3000

122.550

500-1000

76.865

 

Selectiecriteria afstanden:

Categorie

500

1000

1500

3000

DB1

45.00

1.31.50

2.20.00

5.05.00

DB2(80)

44.35

1.30.55

2.18.25

5.01.65

DA1

43.85

1.29.30

2.16.15

4.55.00

DA2(40)

43.35

1.28.00

2.14.00

4.49.10

DN (40)

42.60

1.26.15

2.12.00

4.49.00

 

 

 

 

 

HB1

41.80

1.26.00

2.10.50

4.40.00

HB2(100)

40.95

1.23.45

2.07.60

4.34.00

HA1

40.30

1.21.30

2.04.40

4.26.00

HA2 (50)

39.50

1.19.15

2.01.20

4.19.90

HN (50)

38.60

1.17.95

1.58.90

4.16.60(40)

Criteria voor faciliteiten zijn zodanig opgesteld dat een redelijke kans op plaatsing voor regio (selectie)wedstrijden gerealiseerd kan worden.

 

Masters:

 

 • Masters die in zich in voorgaande seizoen geplaatst hebben voor het NK kunnen ook gebruik maken van de extra faciliteit.

 • Voorwaarde is wel dat de ambitie aanwezig is om ook in het betreffende seizoen het NK te willen halen en rijden.