Langebaan

Zilveren Schaats/Grunobokaal/Holland Cup

Reglement Zilveren Schaats-Grunobokaal  te Groningen.

Algemeen:

Deze wedstrijd is naast een individuele wedstrijd (Grunobokaal) ook een gewestelijke ploegenwedstrijd (Zilveren Schaats).

Deze wedstrijd is opgenomen in het Holland Cup circuit. Er zijn punten te verdienen voor het HC allround klassement.

DEELNAME aan deze SELECTIEWEDSTRIJD voor allrounders

Afstanden:

Dames: 500 – 3000 – 1500 – 5000 meter

Heren : 500 – 5000 – 1500 – 10000 meter

Elk gewest kan 3 dames aanwijzen als vertegenwoordiger van het gewest (het gewest dient de sporter te polsen of deze wil/kan starten). Deze drie deelnemers maken deel uit van 32 deelnemers welke zijn geselecteerd op basis van de SARA ranglijst (500-1500-3000) .

Onder de geselecteerde 32 rijdsters bevinden zich 3 dames van ieder gewest;

Elk gewest kan 3 heren aanwijzen als vertegenwoordiger van het gewest (het gewest dient deze sporter te polsen of deze wil/kan starten). Deze drie deelnemers maken deel uit van 32 deelnemers welke zijn geselecteerd op basis van de SARA ranglijst (500-1500-5000m) van d.d. 21 december 2015. Onder de geselecteerde 32 rijders bevinden zich 3 heren van ieder gewest;

Bij zowel de dames als de heren dienen deze rijdsters binnen de eerste 65 op de ranglijst Europese tijden 500-1500-3000 c.q. 500-1500-5000 te staan.

Bij het afmelden van een door een gewest aangemelde sporter wordt door hetzelfde gewest een reserve sporter aangewezen

Aanmelding vanuit de Gewesten:

Het gewest dient minimaal twee weken voor de wedstrijd de deelnemers aan te melden bij het OC en het SB/LB. Indien de aanmelding op die datum niet is geschied, vervalt het recht voor het betreffende gewest een deelnemer af te vaardigen.

De vrijgekomen plaatsen zullen op basis van de SARA ranglijst worden opgevuld

Alle deelnemers, incl. de reserves, dienen zich volgens de standaard inschrijfprocedure via de website van de KNSB voor de wedstrijd in te schrijven!!

De wedstrijd is alleen toegankelijk voor senioren, neo-senioren en a-junioren.

De ploegleider dient zijn ploeg uiterlijk één uur voor aanvang van de wedstrijd op zaterdag aan te melden.

Aan de eerste drie afstanden zullen alle 64 rijders en rijdsters deelnemen.

Dames 500/3000 meter zaterdag en 1500 meter zondag.

Heren: 500/5000 meter zaterdag en 1500 meter zondag.

Op de 5000 meter dames zullen 12 rijdsters starten en op de 10000 meter heren zullen 12 rijders starten. De selectie van de gekwalificeerde deelnemers/deelneemsters wordt gebaseerd op twee verschillende ranglijsten, dit is op basis van art.101, lid 8b van het Nationaal Wedstrijdreglement.

De puntentelling voor de Zilveren Schaats (Gewestelijke Ploegenwedstrijd)

  1. Voor de eerste drie afstanden tellen de twee best geplaatste rijders/rijdsters per afstand via het puntenklassement.
  2. Op de laatste afstand, 5000 meter dames en de 10000 meter heren, telt de beste deelnemer van het gewest na drie afstanden mee voor de puntentelling.
  3. Gewesten die niet vertegenwoordigd zijn op de laatste afstand, zullen het puntenaantal krijgen van de laagst geëindigde deelnemer/deelneemster die voor een gewest uitkomt.

Lotingsprocedure:

  1. Ploeggenoten uit de gewestelijke ploegen zullen niet tegen elkaar rijden, dit geldt alleen voor de eerste twee afstanden. Bij kwartetstarts is het wel mogelijk dat zich binnen een kwartet ploeggenoten bevinden. Voor individueel gestarte rijders/rijdsters wordt hiermee geen rekening gehouden.
  2. De loting voor de eerste twee afstanden vindt plaats volgens een indeling in twee groepen naar het landelijk klassement 500/1500/3000 meter dames en 500/1500/5000 meter heren. Groep 1: één rijder/rijdster per gewest + 4 individuele rijders/rijdsters. (12) Groep 2: de overigen (20). Deze groep zal als eerste starten.
  3. Op de derde afstand (1500 meter) zal de samenstelling van de paren gebaseerd zijn op de rangorde na twee afstanden.
  4. Voor de 5000 meter dames en de 10000 heren zal de kwalificatie, de samenstelling van de paren en de startvolgorde geschieden volgens art. 101, lid 8b van het Nationaal Wedstrijdreglement en art. 240 lid 4a, b, en c van het Internationaal Wedstrijdreglement.

Opmerking:
Deze lotingswijze sluit niet aan bij de tekst in het gepubliceerde document ‘Selectieprocedure Holland Cup cyclus 2015-2016’van de KNSB. Er vindt overleg plaats met het sectiebestuur over de te hanteren groepsindeling.

Overige bepalingen:

Om de wedstrijd met het grote aantal deelnemers vlot te laten verlopen, worden alle afstanden m.u.v. de 500 meter in kwartetten verreden.

Geschiedenis

Grunobokaal

In 1974 besloot de toenmalige Technische Commissie dat er uitvoer gegeven moest worden aan een regel in de statuten: "het schaatsen dient te worden bevorderd, en het hardrijden in het bijzonder." In Nederland waren er in die tijd, buiten het Nationaal Kampioenschap Allround, geen tweedaagse wedstrijden waarin de afstanden van de grote vierkamp verreden werden.

Het idee was om een invitatiewedstrijd te organiseren met de beste rijders uit de noordelijke regio. Dit lukte wonderwel en kennelijk ging het woord snel rond want op de late vrijdagavond belde ene Hans van Helden (dat jaar vanwege rugklachten buiten de kernploeg) of hij en de Engelsman Pete Lake nog mee mochten doen. Dat leverde niet alleen goeie publiciteit op maar maakte van deze wedstrijd ook meteen een internationale!

Tot en met 1978 bleef het een regionale wedstrijd. Rijders uit de regio Noord, Oost en enkele rijders van Floor van Leeuwen uit het gewest Noord-Holland/Utrecht reden mee. Floor van Leeuwen was ook iemand die deze wedstrijd sterk steunde en mede dankzij hem stond in het seizoen 1978/1979 de volledige kernploeg aan de start. Ook de twee daaropvolgende jaren stond de kernploeg aan de start.

In het seizoen 1984/1985 werd het Gewest Groningen gevraagd of er ook dames mee mochten doen. De Rabobank hield op met het sponsoren van de Rabobanktrofee in Heerenveen en daarmee hadden de dames geen grote wedstrijd meer. Groningen ging akkoord en zo kwam het dat vanaf dat jaar ook de dames meereden in de Grunobokaal.

Van 2002 tot en met 2008 is VPZ betrokken geweest bij de Grunobokaal. Dat leverde niet alleen een naamswijziging op naar VPZ-Grunobokaal maar daarmee deed de VPZ-sprintcup ook haar intrede.

In 2009 is de sprintcup (voorlopig) voor het laatst verreden. Sinds 2010 is het weer alleen een Allround toernooi.

Zilveren Schaats

Vrijwel onverbrekelijk verbonden aan de Grunobokaal is de 'Zilveren Schaats'. Deze, door de stichting Kunstijsbaan Stadspark/Kardinge ingestelde bokaal is een ploegenprijs. In de eerste jaren voor de noordelijke gewesten, sinds 1978 landelijk voor het gewest dat als ploeg de beste prestatie levert.

Toernooirecords

   

Heren Grunobokaal

   
500 meter Thomas Geerdinck 36.72 08-12-2018
1500 meter Jan Blokhuijsen 1:49.87 08-02-2009
5000 meter Lex Dijkstra 6:33.39 13-01-2018
10.000 meter Arjen van der Kieft 13:30.02 02-02-2014
Punten Wouter Olde Heuvel 155.238 01/02-02-2014

Dames Grunobokaal

   
500 meter Marrit Leenstra 39.95 02-02-2013
1500 meter Jorien Voorhuis 2:00.65 02-02-2014
3000 meter Esmee Visser 4:12.01 13-01-2018
5000 meter Jorien Voorhuis 7:17.85 02-02-2014
Punten Jorien Voorhuis 166.734 01/02-02-2014

Heren (VPZ) Sprintcup

   
500 meter Jan Smeekens 35.97 18-02-2007
1000 meter Jan Bos 1:10.34 07-02-2009
Punten Jan Bos 143.130 07/08-02-2009

Dames (VPZ) Sprintcup

   
500 meter Thijsje Oenema 39.95 17-02-2007
1000 meter Sophie Nijman 1:19.53 09-03-2008
Punten Sophie Nijman 160.485 08/09-03-2008