Gewest

Verenigingscontributie KNSB Groningen

Geplaatst: vrijdag 8 december 2017

De verenigingscontributie over afgelopen boekjaar is vanuit een aantal verenigingen nog niet ontvangen. Graag daarom het volgende bericht lezen. Bij geen betaling lopen de leden van natuurijsverenigingen het meedoen aan het vrijschaatsen mis; dat zou erg jammer zijn. Verdere toelichting wordt ook aangegeven in dit bericht.

Aan het bestuur van de ijsverenigingen van gewest Groningen

Op 7 december heeft u een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de schaatsdagen voor leden van Natuurijsverenigingen op Kardinge in Gronigen. Dit vindt plaats op 23 december 2017 aanstaande.

​​Uit de administratie van de penningmeester blijkt dat meerdere verenigingen de contributie over het seizoen 2016-2017 nog niet heeft voldaan. 

Deze contributie regeling is vastgesteld in de ALV’s van uw Gewest. Voor het gewest Groningen is deze jaarvergadering gehouden op 17 november 2015. In deze vergadering is goedkeuring verleend aan een jaarlijkse verenigingscontributie van 50, 100 of 200 euro per jaar voor het gewest Groningen, ivm het wegvallen van landelijke contributie bijdrage vanuit de bond in Utrecht (KNSB).

In overleg met het Bestuur van het Gewest Groningen hebben we afgesproken dat verenigingen, die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, nog één keer te vragen de contributie over te maken.

U kunt het overmaken naar:
Voor Groningen: NL46 INGB 0666 3956 91 tnv Gewest Groningen van de KNSB. onder vermelding van Contributie 1617 aangevuld met uw verenigingsnaam en plaats.

De contributie (50, 100 of 200 euro per vereniging) dient uiterlijk 19 december a.s. bijgeschreven te zijn op de rekening van de Penningmeester van het Gewest. Eventueel kunt u het geld contant meenemen naar Kardinge. Maar wel vooraf betalen en meldt dit voor 19 december. Anders zullen wij uw leden op 23 december a.s. geen toegang verlenen tot deze schaatsavond. Op https://www.knsbgroningen.nl/gewest/verenigingen staat een nadere toelichting rondom de contributie

Dit gaat ongetwijfeld leiden tot teleurstelling bij kinderen en ouders. Wij gaan ze echter terugverwijzen naar uw bestuur.

Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd.

Wil je meer informatie over het schaatsen, neem dan contact op met:

Henk Haak, 06-80132103 familiehhaak@gmail.com of

Rieks Poelman, 06-21541681 rieks.poelman@gmail.com

 

Namens het Bestuur van het Gewest Drenthe en Gewest Groningen van de KNSB
Wim van der Vegt, penningmeester

Namens de Gewestelijke sectie Natuurijs
Rieks Poelman
Henk Haak