Gewest

In memoriam: Jan Venhuizen

Geplaatst: woensdag 13 maart 2019

Op 28 februari 2019 is overleden Jan Venhuizen, lid van verdienste van het gewest Groningen. In 1949 trad hij toe tot het bestuur van de Winsumer IJsbaan. Hij vervulde daar vele jaren de functies van secretaris en penningmeester. In 1961 legde hij zijn bestuurslidmaatschap neer en werd lid van verdienste van de Winsumer IJsbaan. Gedurende zijn lidmaatschap van het bestuur heeft hij zich bijzonder ingezet voor het realiseren van een landijsbaan in Winsum, een vurige wens die in 1954 in vervulling ging. Zijn inzet voor het schaatsen beperkte zich niet tot Winsum. Jan Venhuizen was eveneens vele jaren actief als bestuurslid van het gewest Groningen dat hem voor zijn jarenlange inzet beloonde met het lidmaatschap van verdienste.