Gewest

Contact

Gewest Groningen van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Opgericht 19-11-1929
Ingeschreven onder 40023960 in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen

Secretariaat

R. (Rene) Kuijpers
Krommaat 34
9431 MA Westerbork
0593-332451
secretariaat@knsbgroningen.nl

Webmaster

webmaster@knsbgroningen.nl