Gewest

Contact

Gewest Groningen van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Opgericht 19-11-1929
Ingeschreven onder 40023960 in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen

Secretariaat

S. (Suzanne) en P. (Paulien) Groeneveld
Henri Dunantlaan 33
9728 HB Groningen
050-5268451
secretariaat@knsbgroningen.nl

Webmaster

webmaster@knsbgroningen.nl